Przedszkole Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. Ojca Gwidona
Strona głowna  /  Ogłoszenia
Ogłoszenia

23.10.2020 - Prosimy rodziców, którzy złożyli wnioski o badanie logopedyczne, o potwierdzenie odbioru informacji i dopełnienie formalności.

 

23.10.2020 - Informacja od MEN Przemysława Czarnka: od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne. 

 

20.10.2020 - prosimy o zgłaszanie pobytu rodziny na kwarantannie do kancelarii przedszkola - pocztą e-mail lub telefonicznie.

 

16.10.2020 - Informacja MEN przesłana na adres przedszkola - "W całym kraju zostają wprowadzone nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Zmiany te dotyczą m.in. funkcjonowania szkół i placówek znajdujących się w strefach żółtej i czerwonej. Zaczną one obowiązywać od poniedziałku, 19 października br. 

W strefach żółtych w szkołach ponadpodstawowych będzie obowiązywało nauczanie hybrydowe. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w strefach czerwonych uczniowie będą uczyli się w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Bez zmian pozostaje organizacja nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych". 

 

16.10.2020 - przpominamy, że rodzice chorzy na COVID-19 lub oczekujący na wynik badań, pozostają w domu razem ze swoimi dziećmi.

 

14.10.2020 - dziękujemy rodzicom i dzieciom za pamięć, życzenia i słodkości z okazji Dnia Nauczyciela.

 

24.09.2020 - Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna zaprasza na warsztaty dla rodziców:

Szkoła dla rodziców - czyli 101 sposobów na trudne zachowania przedszkolaka

Założeniem programu jest przekonanie, że nie ma trudnych dzieci, są tylko trudne zachowania. Rodzice potrzebują konkretnych wskazówek i technik opartych na dowodach naukowych, które pozwolą w sposób bezpieczny wpływać na trudne zachowania dziecka w celu ich zmiany. Zapraszamy na cykl warsztatów psychoedukacyjnych obejmujących 12 spotkań, które będą organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną warsztaty w tym roku szkolnym będą organizowane w formie zdalnej - Google Meet. Dzięki udziałowi w warsztatach rodzice mają możliwość rozwijania kompetencji rodzicielskich, zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznych metod wychowawczych oraz wzmocnienia poczucia sprawstwa w roli rodzica.

Zajęcia odbywać się będą w piątki o godzinie 15.30-17.00

Zainteresowanych rodziców prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: ppp1.nowakowska@gmail.com do  2 października 2020r.

 

18.09.2020 - Prosimy o wysłanie adresu szkoły rejonowej dzieci 6-letnich na adres przedszkole_ss.duchaczek_krakow@op.pl

 

04.09.2020 - Rodzice ubezpieczający dziecko w przedszkolu proszeni są o wypełnienie druku dostępnego na tablicy ogłoszeń.


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-23